Miejsce wiercenia studni można wybrać poprzez sprawdzenie działki w mapach hydrogeologicznych Polski. Jeżeli działka w całości znajduje się w pasie wodonośnym można ustawić maszyny wiertnicze w miejscu najbliższym umiejscowienia hydroforni w budynku, zachowując wszystkie przepisowe odległości od:

Szukanie miejsca pod studnie

  • granicy,
  • osadnika ściekowego,
  • gazu,
  • ziemnych kabli energetycznych,
  • budynków gospodarczych.

Jeżeli działkę przecinają wąskie pasy wodonośne należy dodatkowo przeprowadzić badania takie jak:

  • Badanie radiestezyjne
  • Badanie elektrosejsmiczne
  • Badanie elektrooporowe

Wszystkie metody badań dodatkowych dobiera się do terenu i profilu geologicznego gruntu.

Przepisy budowlane a wiercenie lub kopanie studni głębinowej

Przepisy budowlane do trzydziestego metra wiercenia studni głębinowej lub jej kopania nie wymagają żadnych pozwoleń ani
zgłoszeń. Można dokonać zgłoszenia studni w starostwie powiatowym, jednakże nie jest to obowiązkiem inwestora.

Kiedy warto budować studnię? Lato, Zima, Cały rok?

Studnie głębinową jaki i kopaną ręcznie wykonujemy cały rok z małymi przerwami w zimie podczas dużego mrozu lub śniegu. Nie ma większego znaczenia pora wykonania studni, ważne jest, aby cały rok była w niej woda.

Woda zaskórna, woda gruntowa, woda wgłębna

Zarówno woda zaskórna jak i gruntowa wydobywana jest z głębokości nie przekraczającej 5 metrów. Żyły wodne i rzeki podziemne to wody płynące, występują w województwie małopolskim do głębokości 20 metrów. Warstwy wodonośne i wody wgłębne jako rozlewiska wód stałych są najlepszymi wodami. Można je wydobywać powyżej dwudziestego metra.