Studnie głębinowe KrakówProces wiercenia studni to:

  • faza pierwsza: zlokalizowanie warstwy wodonośnej na podstawie map hydrogeologicznych Polski lub znalezienie jej poprzez przeprowadzenie dodatkowych pomiarów (badania elektrooporowe,badania radiestezyjne lub badanie elektrosejsmiczne).
  • faza druga: wykonanie odwiertu studni, używając wiertnicy do wierceń pionowych i zabudowanie w niej: rur, filtrów i zabezpieczeń.
  • faza trzecia: uzbrojenie studni w pompę, obudowę hermetyczną, rurociąg tłoczny, linki i zawory.
  • faza czwarta: wykonanie wykopów łączących studnie z budynkiem, budowa hydroforni wraz ze sterowaniem.

Proces wykonania studni kopanej kręgowej to:

  • faza pierwsza: zlokalizowanie żyły wodnej najczęściej szukanej przez różdżkarza lub wykonanie jej na wodach gruntowych.
  • faza druga: montaż kręgów, wykonanie poletka filtracyjnego.
  • faza trzecia: uzbrojenie studni głębinowej w pompę, rurociąg tłoczny, linki zawory
  • faza czwarta: wykonanie wykopów łączących studnie z budynkiem, budowa hydroforni wraz ze sterowaniem.

Na jaką głębokość zazwyczaj kopie się studnie

Studnie głębinowe w województwie małopolskim mają przeważnie głębokość między 20 a 40 metrów, a studnie kopane między 6 a 10 metrów.