Rodzaje studniNajczęściej w Małopolsce występują studnie wiercone głębinowe i studnie kopane kręgowe.

Studnia wiercona jest zdecydowanie lepsza, ponieważ woda w niej znajduje się na większej głębokości i nie jest wodą gruntową lecz pochodzi z warstwy wodonośnej wód podziemnych.

Studnie wiercone można zabezpieczyć przed mieszaniem się z wodą gruntową poprzez odcięcie i wykonanie korka co zdecydowaniem poprawia jej jakość pod względem bakteriologicznym.

Studnie kopane w obudowie z kręgów wykonuje się na ciekach wodnych zwanych (żyłami wodnymi) i zazwyczaj nie przekraczają dziesięciu metrów. Żyły wodne mieszają się z wodami gruntowymi, co powoduje jej gorszą jakość lub niezdatność do picia.

Z czego składa się studnia.

Do studni wierconej głębinowej montujemy: rury osłonowe, rury do wody pitnej,specjalistyczne filtry. Po montażu obsypujemy żwirem i wykonujemy zabezpieczenie przed napływem niechcianych wód. Całość na górze studni zabezpieczamy hermetyczną, plastikową obudową.

Studnie kopane wykonane są z kręgów betonowych, a na dno studni wysypuje się poletko filtracyjne.

Dobór odpowiedniej pompy ciepła

Dobór odpowiedniej pompy ciepła jest zależny od warunków geologicznych na danym teranie oraz rodzaju wykonania. Pompy ciepła wykonujemy poprzez odwierty pionowe do głębokości nawet 200 metrów, dzięki ułożeniu rur oddających ciepło z ziemi układanych poziomo lub pompy działające na zasadzie wykorzystania powietrza.

Na terenach Małopolski najlepiej sprawdzają się pompy ciepła z wierceń pionowych, gdyż zimą możemy uzyskać z nich najlepszą, stałą temperaturę.