Realizacje

Stworzenie własnej studni głębinowej w Kukowie jest częstym wyborem wśród mieszkańców. Tym razem własne ujęcie wody w tym obszarze zrealizowaliśmy 23 lutego 2022 roku. Cały proces wiercenia przebiegł szybko i efektywnie. W tym celu korzystamy z nowoczesnej wiertnicy, której efekty są szybko zauważalne. Do studni zamontowaliśmy rury osłonowe, rury do wody pitnej i specjalistyczne filtry. Po wykonaniu tych elementów obsypaliśmy całość żwirem i zabezpieczyliśmy hermetyczną, plastikową obudową.

Studnie głębinowe Kuków to zapewnienie, że woda znajduje się na dużej głębokości, przez co pozyskiwana woda pochodzi z warstwy wodonośnej. Nie zawiera ona chloru i jej skład fizykochemiczny przewyższa ten z wody wodociągowej. Poza tym wykonujemy również studnie kopane kręgowe, które zazwyczaj znajdują się na głębokości 6 do 10 metrów. Korzystają zazwyczaj z wody gruntowej.

Zobacz inne realizacje studni głębinowych w miejscowości Kuków

  • Kuków – wykonanie studni głębinowej 09.06.2023

  • Szukanie wody, odwiert studni w Kukowie – 11.09.2022

  • Szukanie wody, odwiert studni w Kukowie – 22 maj 2021