Realizacje

Szukanie wody w Zebmrzycach rozpoczęliśmy 23 września 2021 roku. Woda w Małopolsce występuje na różnych głębokościach. Zazwyczaj sprawdzamy na mapach hydrogeologicznych profil geologiczny i głębokość występujących warstw wodonośnych. Takie dane pozwoliły nam wykonać odwiert w Zembrzycach. Jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć wody, wykonujemy inne czynności, pozwalające nam określić jej głębokość.

Znalezienie wody umożliwiło nam odwiert studni głębinowej w Zembrzycach. Odpowiednio ustalona metoda oraz średnica wiercenia pozwala uzyskać ekspresowo efekty. Następnie studnia zostaje odpowiednio zabezpieczona i zabudowana. Doskonały odwiert i montaż zapewniają wieloletnią trwałość i funkcjonalność. Uzyskiwana woda jest czysta i naturalna, a jej aspekty prozdrowotne doskonale wpłyną na codzienne funkcjonowanie.

Zobacz inne realizacje studni głębinowych w miejscowości Zembrzyce

  • Zembrzyce – studnia głębinowa / 17 września 2020