Realizacje

Podsumowując, zlecenie wiercenia studni w Gilowicach zostało zakończone 22 marca 2022 roku. Miejsce odwiertu zostało ustalone na podstawie map hydrogeologicznych Polski. Zazwyczaj głębinowe ujęcia wody sięgają od 20 do 40 metrów i na tym poziomie woda jest czysta i dobrej jakości. W województwie małopolskim woda zazwyczaj nie wymaga uzdatniania, a jej skład fizykochemiczny jest odpowiedni. Badania potwierdzające warto przeprowadzić w celu upewnienia się. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku można pić wodę prosto z kranu.

Posiadanie własnej studni głębinowej w Gilowicach umożliwia korzystanie z darmowej wody przez cały rok. Roczny koszt utrzymania studni jest porównywalny do miesięcznej opłaty za wodociągi. Wydajność studni jest szacowana na wiele lat, co przekłada się na znaczne oszczędności. Warto zauważyć, że rachunki za sieć wodociągową nadal rosną, a alternatywą może być ujęcie wody poprzez studnię głębinową w Gilowicach.

Zobacz inne realizacje studni głębinowych w miejscowości Gilowice

  • Wykonanie studni głębinowej – Gilowicach 22.05.2022

  • Opis procesu odwiertu studni w Gilowicach 8 stycznia 2022

  • Informacje z budowy studni w Gilowicach (19 kwietnia 2021)