Informacje na temat studni

Czy warto decydować się na studnię głębinową? Zalety własnej studni/ujęcia wody.

Coraz więcej ludzi w Polsce decyduje się na studnie głębinową, szczególnie ze względu na niższe rachunki za wodę. Stale rosnące ceny wody pitnej spowodowały, że ludzie, którzy mają zasilanie z miejskiego lub gminnego wodociągu, decydują się na studnie głębinową i rezygnują z wodociągu.

Woda pitna ze studni

Zaletą studni głębinowej jest lepsza jakość wody, gdyż nie jest ona chlorowana. Możemy z niej korzystać do podlewania jak i do picia.

Na dom jednorodzinny z rodziną czteroosobową koszt wydobycia wody nie powinien przekroczyć na miesiąc dziesięć złotych: myjąc samochody , podlewając działkę i w pełni korzystając z niej w domu .

Do ceny wydobycia wody ze studni głębinowej należy doliczyć dodatkowy koszt odprowadzenia ścieków do kanalizacji, ale tylko za zużycie w budynku.

Do podlewania i mycia samochodów woda płynie przed licznikiem kanalizacyjnym. Jeśli mamy własną oczyszczalnie lub szambo to płacimy tylko za wydobycie.

Uzdatnianie wody

Studnie wiercone w Małopolsce w osiemdziesięciu procentach nie wymagają uzdatnienia. Znajduje się w nich woda zdatna do picia bez konieczności stosowania jakichkolwiek filtrów.

Pozostałe dwadzieścia procent można uzdatnić stosując filtry lub stacje uzdatniania wody. Woda ze studni głębinowej uzdatniona lub bezpośrednio wydobyta może być używana do picia bez przegotowania oraz można się w niej myć i kąpać nie narażając skóry na chlor.

Podczas kąpieli ciało ludzkie dodatkowo wchłania nawet do 0,5l, wody dlatego woda ze studni jest zdecydowanie zdrowsza w porównaniu z wodą miejską chlorowaną.


Czysta woda ze studni

Jakie są rodzaje studni? Wybrać studnię kopaną czy wierconą. Czym się różnią.

Najczęściej w Małopolsce występują studnie wiercone głębinowe i studnie kopane kręgowe.

Studnia wiercona jest zdecydowanie lepsza, ponieważ woda w niej znajduje się na większej głębokości i nie jest wodą gruntową lecz pochodzi z warstwy wodonośnej wód podziemnych.

Studnie wiercone można zabezpieczyć przed mieszaniem się z wodą gruntową poprzez odcięcie i wykonanie korka co zdecydowaniem poprawia jej jakość pod względem bakteriologicznym.

Studnie kopane w obudowie z kręgów wykonuje się na ciekach wodnych zwanych (żyłami wodnymi) i zazwyczaj nie przekraczają dziesięciu metrów. Żyły wodne mieszają się z wodami gruntowymi, co powoduje jej gorszą jakość lub niezdatność do picia.

Z czego składa się studnia.

Do studni wierconej głębinowej montujemy: rury osłonowe, rury do wody pitnej,specjalistyczne filtry. Po montażu obsypujemy żwirem i wykonujemy zabezpieczenie przed napływem niechcianych wód. Całość na górze studni zabezpieczamy hermetyczną, plastikową obudową.

Studnie kopane wykonane są z kręgów betonowych, a na dno studni wysypuje się poletko filtracyjne.

Dobór odpowiedniej pompy ciepła

Dobór odpowiedniej pompy ciepła jest zależny od warunków geologicznych na danym teranie oraz rodzaju wykonania. Pompy ciepła wykonujemy poprzez odwierty pionowe do głębokości nawet 200 metrów, dzięki ułożeniu rur oddających ciepło z ziemi układanych poziomo lub pompy działające na zasadzie wykorzystania powietrza.

Na terenach Małopolski najlepiej sprawdzają się pompy ciepła z wierceń pionowych, gdyż zimą możemy uzyskać z nich najlepszą, stałą temperaturę.


Jak wybrać miejsce odwiertu studni głębinowej?

Miejsce wiercenia studni można wybrać poprzez sprawdzenie działki w mapach hydrogeologicznych Polski. Jeżeli działka w całości znajduje się w pasie wodonośnym można ustawić maszyny wiertnicze w miejscu najbliższym umiejscowienia hydroforni w budynku,zachowując wszystkie przepisowe odległości od:

Ogródek

 • granicy,
 • osadnika ściekowego,
 • gazu,
 • ziemnych kabli energetycznych,
 • budynków gospodarczych.

Jeżeli działkę przecinają wąskie pasy wodonośne należy dodatkowo przeprowadzić badania takie jak:

 • Badanie radiestezyjne
 • Badanie elektrosejsmiczne
 • Badanie elektrooporowe

Wszystkie metody badań dodatkowych dobiera się do terenu i profilu geologicznego gruntu.

Przepisy budowlane a wiercenie lub kopanie studni głębinowej

Przepisy budowlane do trzydziestego metra wiercenia studni głębinowej lub jej kopania nie wymagają żadnych pozwoleń ani
zgłoszeń. Można dokonać zgłoszenia studni w starostwie powiatowym, jednakże nie jest to obowiązkiem inwestora.

Kiedy warto budować studnię? Lato, Zima, Cały rok?

Studnie głębinową jaki i kopaną ręcznie wykonujemy cały rok z małymi przerwami w zimie podczas dużego mrozu lub śniegu. Nie ma większego znaczenia pora wykonania studni, ważne jest, aby cały rok była w niej woda.

Woda zaskórna, woda gruntowa, woda wgłębna

Zarówno woda zaskórna jak i gruntowa wydobywana jest z głębokości nie przekraczającej 5 metrów. Żyły wodne i rzeki podziemne to wody płynące, występują w województwie małopolskim do głębokości 20 metrów. Warstwy wodonośne i wody wgłębne jako rozlewiska wód stałych są najlepszymi wodami. Można je wydobywać powyżej dwudziestego metra.


Studnia Kraków małopolska

Jak wygląda proces wiercenia studni.

Proces wiercenia studni to:

 • faza pierwsza: zlokalizowanie warstwy wodonośnej na podstawie map hydrogeologicznych Polski lub znalezienie jej poprzez przeprowadzenie dodatkowych pomiarów (badania elektrooporowe,badania radiestezyjne lub badanie elektrosejsmiczne).
 • faza druga: wykonanie odwiertu studni, używając wiertnicy do wierceń pionowych i zabudowanie w niej: rur,filtrów i zabezpieczeń.
 • faza trzecia: uzbrojenie studni w pompę, obudowę hermetyczną, rurociąg tłoczny, linki i zawory.
 • faza czwarta: wykonanie wykopów łączących studnie z budynkiem, budowa hydroforni wraz ze sterowaniem.

Proces wykonania studni kopanej kręgowej to:

 • faza pierwsza: zlokalizowanie żyły wodnej najczęściej szukanej przez różdżkarza lub wykonanie jej na wodach gruntowych.
 • faza druga: montaż kręgów, wykonanie poletka filtracyjnego.
 • faza trzecia: uzbrojenie studni głębinowej w pompę, rurociąg tłoczny, linki zawory
 • faza czwarta: wykonanie wykopów łączących studnie z budynkiem, budowa hydroforni wraz ze sterowaniem.

Na jaką głębokość zazwyczaj kopie się studnie

Studnie głębinowe w województwie małopolskim mają przeważnie głębokość między 20 a 40 metrów, a studnie kopane między 6 a 10 metrów.