Szukanie wody

Szukanie wody na działce. Własne ujęcie wody.

Szukanie wody na działce

Woda w Małopolsce występuje na różnych głębokościach. Zazwyczaj nie musimy jej szukać. Wystarczy sprawdzić na mapach hydrogeologicznych profil geologiczny i głębokość na której występują warstwy wodonośne. Te dane pozwalają nam ustawić maszyny w najbardziej dogodnym miejscu do kopania lub wiercenia studni.

W przypadku terenów na których występują gliny, iły lub łupki wymagane jest szukanie wody. Jest to bezwzględnie wskazane, ponieważ:

  • Możemy nie znaleźć wody
  • Może znajdować się na zbyt dużej głębokościach
  • Znajdziemy bardzo małą ilość wody

W takich przypadkach ważne jest aby geolog lub hydrogeolog sprawdził i na podstawie profilu geologicznego dobrał najbardziej skuteczną metodę znalezienia wody.


Jaki jest koszt szukania wody?

Cennik badań znalezienia wody (cena brutto)

Sprawdzenie w mapach hydrogeologicznych Polski po podaniu numeru działki, miejscowości, ulicy i obrębuGRATIS
Badanie radiestezyjne z podaniem głębokości i napływu dobowego400 zł + 0.5 zł/km
Badanie elektrooporowe z podaniem głębokości700 zł + 0.5zł/km
Badanie sejsmologiczne z podaniem głębokości200 zł + 0.5 zł/km